Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fem Poble proposa 60 mesures per pal·liar la crisi postcoronavirus a Sallent

El Pla de Xoc s’aplicaria des del maig fins al desembre del 2020

La candidatura municipalista de Sallent, Fem Poble, elabora un Pla de Xoc per a fer front a la crisi econòmica, social i sanitària a Sallent. Es tracta d’un document amb 60 propostes que planteja aplicar-se durant l’any 2020, des del mes de maig fins al desembre.

Les mesures del Pla de Xoc de Fem Poble tenen com a objectiu combatre la pobresa, reduir les desigualtats, fomentar el treball digne i la reactivació econòmica, potenciar la salut i el benestar, garantir l’educació igualitària per a tothom, fomentar el consum i la producció responsables i avançar en canvis estructurals que facin al poble més sobirà localment. Així, se centren en polítiques de reactivació econòmica, contractacions públiques, organització interna de l’Ajuntament, polítiques socials, salut i serveis sanitaris, gent gran, infants i educació, serveis funeraris, habitatge, sobirania alimentària, sobirania energètica, cultura i comunicació.

 

Algunes de les accions proposades més destacades són la creació un Fons Local per a reactivar económicament als autònoms i a les petites empreses, ajudes per pagar els lloguers, ampliar les ajudes socials per a persones i famílies vulnerables, vals de consum als comerços locals per a les persones aturades i afectades per la crisi de la COVID-19, noves clàusules de contractació per afavorir les empreses locals i el treball digne, un servei d’àpats saludables per a infants en risc, fer una macroenquesta a tota la població de Sallent amb preguntes concretes i útils, habilitar espais per a acomiadar els difunts que no han pogut tenir un funeral, garantir que no es produeixi cap tallde llum, aigua o gas, impulsar un Banc d’Aliments basat en la solidaritat mútua i potenciar les companyies i fels artistes locals.

                         

“S’han d’emprendre mesures que permetin canvis estructurals per a afrontar l’emergència amb moltes més garanties, atacant les debilitats estructurals del capitalisme.”

GUILLEM CABRA

Des de Fem Poble asseguren que “la crisi sanitària de la COVID-19 desembocarà en una crisi econòmica i social amb conseqüències que poden ser greus, especialment per a les classes populars, així com les petites empreses i autònoms”. Així, consideren que s’han d’emprendre mesures “que permetin canvis estructurals per a afrontar l’emergència amb moltes més garanties”. D’aquesta forma, asseguren que cal “atacant les debilitats estructurals del 

capitalisme” per tal de recuperar sobiranies a nivell local – alimentàries, energètiques, de producció, residencials.
 

Així doncs, Fem Poble remarca que la solució “no és tornar a la normalitat” sinó que passa per construïr “una estructura política i social que prioritzi el bé comú”. La candidatura també demana la convocatòria d’una mesa d’emergència local amb la totalitat de partits polítics i representants dels agents que combaten la crisi sanitària i dels col·lectius que pateixen la crisi econòmica.

 

Proposta de Pla de Xoc econòmic i social de Fem Poble

Aplicarem bonificacions fiscals i ajudes econòmiques amb criteris no universals. Sinó que ens basarem en criteris de renda i del context econòmic concret, fent escales de progressivitat fiscal per ajudar qui més ho necessiti:

  1. Cancel·larem els impostos i taxes al comerç i la restauració mentre estiguin tancats: ocupació via pública de terrasses, escombraries.
  2. Escola de música, viver d’empreses i altres serveis municipals: cancel·larem les quotes mentre no es reprengui el servei.
  3. Aprovarem una pròrroga del pagament i la domiciliació dels rebuts de diversos impostos i taxes que havien de ser cobrats. Aquesta pròrroga pretén ajudar les famílies i el teixit econòmic de la ciutat afavorint que disposin de la màxima liquiditat possible per fer front a la crisi generada pel coronavirus.

Hem de garantir la supervivència de petites empreses i autònoms per mantenir els llocs de treballs i un teixit productiu essencial. L’objectiu és que el cost de la crisi no recaigui sobre els més vulnerables. Per això, totes aquestes mesures han de ser discriminatòries. No se’n poden beneficiar empreses solvents amb grans beneficis.

   4.  Crearem l’Oficina d’Assessorament per la Crisi de la Covid-19. Assessorarà a treballadors, famílies, autònoms, comerços i microempreses (màx. 10 treballadors) sobre qüestions com l’ajornament de tributs, els ajuts per a autònoms de la Generalitat de Catalunya i l’Estat, la prestació extraordinària per cessament d’activitat o els ERTO. Per fer-ho, es tindran en compte totes les mesures impulsades tant a nivell local com autonòmic i estatal.

   5.  Establirem un Fons Públic Local amb línies de finançament i ajudes per a la reactivació econòmica a autònoms i petites empreses.

   6.  Ampliarem els programes de formació per a aturats.

   7.  Avançarem al màxim possible el pagament de les factures a proveïdors, per tal de donar més liquiditat a les empreses.

   8.  Elaborarem vals de consum per als comerços locals, que es distribuiran entre les persones aturades del municipi.

   9.  Impulsarem un programa de reforma i reconversió del comerç, amb l’ajuda d’un tècnic especialitzat.

   10.  Estudiarem conjuntament amb la UBIC l’impuls d’una moneda social sallentina que fomenti la compra als comerços locals.

   11. Inclourem noves clàusules socials en la contractació pública: per afavorir empreses de proximitat (locals o comarcals) i/o que contracten treballadors del municipi, clàusules de gènere i inclusives, contra la precarietat dels treballadors i per prioritzar empreses d’Economia Social i Cooperativa.

   12. L’emergència sanitària i el confinament obligatori no han d’afectar laboralment els treballadors de l’Ajuntament. Per això, no els descomptarem el sou ni vacances ni els obligarem a recuperar hores. Una situació de causa major no pot ser l’excusa per limitar els drets dels treballadors.

   13. Mentre hi hagi risc de contagi, mantindrem el màxim de personal possible treballant des de casa. Així evitem els riscos. També adaptarem i flexibilitzarem els torns i horaris, per conciliar la vida laboral i familiar.

L’objectiu de les polítiques socials ha de ser redistributiu, rescatant les persones i garantint unes condicions de vida dignes.

   14. Reforçarem les ajudes socials amb una bossa econòmica extraordinària destinada a persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

   15. Reforçarem el Servei d’Atenció Domiciliària, si creix la seva demanda.

   16. Reforçarem tots els mecanismes per detectar casos de violència de gènere i facilitarem tots els recursos municipals en cas d’haver-hi de fer front.

   17. Reforçarem les mesures sanitàries amb la distribució de punts de dispensació de solucions hidroalcohòliques, amb fullets informatius, a tots els espais d’ús social compartit on sigui possible.

   18. Garantirem un stock del material necessari per afrontar una possible nova crisi sanitària als equipaments municipals.

   19. Prioritzarem la realització de testos de la COVID-19 als treballadors que estan en contacte directe amb població de risc i, posteriorment, en contacte constant amb la població.

   20. Durant el període de desconfinament, farem arribar el test de la COVID-19 al màxim de població sallentina.

   21. Vetllarem perquè el CAP disposi dels màxims efectius, serveis i garanties d’assistència a la població.

   22. Analitzarem i subsanarem els dèficits urgents i imprescindibles de millora de la residència de gent gran per fer front a una nova crisi sanitària.

   23. Mantindrem i reforçarem el contacte telefònic amb la gent gran. Per això impulsarem, juntament amb alumnes de l’assignatura de serveis a la comunitat de l’Institut, una xarxa de voluntariat que faci acompanyament periòdic a les persones que viuen soles. L’objectiu d’aquesta xarxa ha de ser d’esdevenir permanent un cop passada la crisi sanitària.

   24. Reservarem la franja horària de primera hora del matí per fer la compra als comerços a la gent gran i persones amb dependents al seu càrrec.

   25. Potenciarem el servei de transport públic per a la gent gran, augmentant tant com sigui possible la rotació, per evitar que la gent gran hagi d’estar temps esperant a les parades.

   26. Canviarem tan aviat com sigui possible les targetes-menjador per un servei d’àpats saludables i equilibrats. Amb recollida centralitzada a una escola/equipament de manera segura.

   27. Facilitarem, en el moment que sanitàriament sigui possible, serveis d’acollida per als infants que els seus pares no puguin fer-se’n càrrec perquè treballen. Així evitarem que hagin de recórrer a la xarxa familiar que impliqui persones grans. Tindrem en compte l’opció de fer-ho amb voluntariat, coordinat per les escoles i entitats d’educació en el lleure (esplai Roques Albes).

   28. Un cop s’acabi el curs, si és possible sanitàriament, reforçarem els casals d’estiu i programes d’activitats per a infants, per evitar que la gent gran no s’hagi de fer càrrec dels infants.

   29. Garantirem que tots els infants i joves disposin de recursos informàtics i connexió a Internet. A la vegada, obrirem punts de connexió a Internet als equipaments municipals i impulsarem la xarxa comuna i lliure Guifi.net per a les cases particulars.

   30. Vetllarem perquè les funeràries no cobrin taxes abusives, traslladant a les famílies tota la informació dels preus i procediments establerts en la situació actual d’estat d’alarma. També, si cal, amb assessorament per fer reclamacions.

   31. Un cop acabi la crisi sanitària, habilitarem espais perquè les famílies puguin acomiadar-se de les persones estimades, sense cap cost addicional.

   32. Col·laborarem amb la resta d’ajuntaments i el Consell Comarcal del Bages per impulsar una empresa funerària pública comarcal.

   33. Garantirem que no es produeix cap desnonament a Sallent. A la vegada, establirem contacte directe i periòdic amb la PAHC Bages.

   34. Condonarem el lloguer als habitatges municipals fins que s’acabi el confinament.

   35. Impulsarem l’Oficina Local d’Habitatge, per establir mesures de col·laboració entre petits propietaris, Ajuntament i llogaters per posar a disposició del mercat de lloguer pisos que ara no hi estan.

   36. Durem a terme un cens dels Habitatges Buits de Sallent, per detectar oportunitats d’introduir-los al mercat de lloguer.

   37. Redactarem el projecte per convertir Cal Bosch en pisos públics de lloguer.

   38. Subvencionarem una part del lloguer per a famílies amb dificultats que viuen en habitatges públics i privats, amb criteris de progressivitat de renda.

   39. Reobrirem el mercat a l’aire lliure amb les parades de productes essencials primerament i, quan sigui possible, amb totes les parades.

   40. Impulsarem un banc d’aliments amb un programa contra la pobresa alimentària i el malbaratament alimentari. Coordinat amb una xarxa de voluntariat, que no es basi en la caritat sinó en la solidaritat mútua i l’apoderament de les persones que pateixen mancances en l’alimentació.

   41. Impulsarem una empresa municipal o cooperativa agrícola/ramadera que treballi terres en desús, formi treballadors a l’atur i els inclogui al mercat de treball. Amb criteris ecològics i de proximitat.

   42. Establirem una ordenança que gravi les finques agràries en desús per llargs períodes de temps (exemple, Ajuntament de Viladamat).

   43. Potenciarem la difusió dels estudis oferts a l’Escola Agrària de Manresa.

   44. L’Ajuntament garantirà que no es produeix cap tall de llum, aigua, gas (Llei 24/2015 i Decret Estat d’Alarma).

   45. Denunciarem públicament si es produeix un tall de subministrament i sancionarem les empreses que el duguin a terme.

   46. L’Oficina d’Assessorament per la Crisi de la Covid-19 també oferirà assessorament energètic: llei 24/2015, bons socials, dret al subministrament, tramitació canvis contractuals… coordinat amb l’Oficina Comarcal d’Assessorament Energètic (CCB).

   47. Instal·larem comptadors socials d’aigua en situacions de precarietat.

   48. Cancel·larem els contractes amb companyies subministradores d’energia que no siguin empreses i/o cooperatives socials, verdes i democràtiques.

   49. Analitzarem les superfícies disponibles (teulades i terrenys municipals) i salts d’aigua per emprendre un projecte de generació renovable local.

   50. Oferirem terrenys municipals a col·lectius ciutadans que vulguin impulsar un projecte de generació renovable local.

   51. Tornarem a programar les activitats culturals previstes, que s’han cancel·lat durant el confinament.

   52. Potenciarem les companyies i artistes locals, programant les seves actuacions en festes i esdeveniments.

   53. Facilitarem suport tècnic i assessorament a les entitats que puguin i vulguin celebrar activitats i festes, per adaptar-les a les futures mesures sanitàries i de protecció.

   54. Farem una macroenquesta a tota la població de Sallent. Amb preguntes concretes que siguin útils, de tots els àmbits: afectació econòmica, de salut, emocional i psicològica, necessitats concretes, disponibilitat de fer voluntariat….

   55. Comunicarem individualment i periòdicament online les defuncions dels veïns de Sallent, mentre duri el confinament. Activarem un servei de llibre de condol online.

   56. Obrirem un canal de comunicació a través de telegram o whatsapp per oferir recomanacions clares sobre la crisi sanitària i els serveis que ofereix l’Ajuntament.

   57. Desplegarem totes les funcionalitats de l’aplicació de l’Ajuntament, sobretot per enviar notificacions i avisos.

   58. Establirem els mecanismes tecnològics necessaris per dur a terme les sessions plenàries, comissions de treballs i altres convocatòries de govern de l’Ajuntament, de manera telemàtica.

   59. Crearem el Consell de la Comunicació de Sallent, que vetlli pel bon desenvolupament d’uns mitjans públics, transparents, independents i al servei de la societat.

   60. Aquest pla ha de ser revisable quinzenalment conjuntament amb tots els grups municipals, per adaptar-lo a l’evolució concreta de la crisi.